Skolprojekt presenteras på internationell kongress

Den 6 januari presenteras Landskrona stads skolforskningsprojekt på Dammhagskolan på den stora internationella skolkongressen International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) som i år arrangeras i Malmö.

Inom ramen för skolforskningsprojektet Utsikter har Dammhagskolan arbetat sedan ett antal år med så kallade modellklasser. Fokus ligger på höga förväntningar på eleverna och bättre resultat i läsning och räkning.

Föräldrarsamverkan en viktig del

Utbildning i både svenska och modersmål, samt föräldrasamverkan är viktiga delar. Arbetet bygger på bland annat internationell forskning av Thomas & Collier 1997. Forskare inom Utsikterprojektet är Eva-Kristina Salameh, Lunds universitet.

Deltagare från hela världen

Kongressen besöks av 480 delegater från en stor del av världen. Ett stort antal av dessa är skolforskare. Dammhagskolans arbete presenteras på en workshop där bland annat utbildningsförvaltningens chef Tomas Johansson deltar.

- Det är hedrande att vårt projekt är ett av de svenska bidragen på denna internationellt erkända kongress. Gallringen av projekt har varit hård från kongressens vetenskapliga ledning, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Internationell uppmärksamhet för projektet

Dammhagskolans modellklasser är nu uppe i årskurs 5. Resultaten har varit goda och projektet har rönt nationell uppmärksamhet och nu även internationell.

- Nu är vår ambition att låta projektet utvecklas upp till och med årskurs 9. Detta är en mycket viktig del i arbetet med än bättre elevresultat på Dammhagskolan, avslutar Tomas Johansson.

Mer information om ICSEI på www.icsei.net

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén