Snabbare och tätare stadsbusstrafik i Landskrona

Landskrona får snabbare och tätare stadsbusstrafik med plats för fler kunder. I samband med tidtabellsskiftet i december lägger Skånetrafiken om linjenätet och inför en ny stadsbusslinje, linje 5, som bland annat når delar av staden som tidigare har saknat bussförbindelse.

Den 11 december börjar Skånetrafikens nya tidtabell att gälla. Då är det också premiär för Landskronas nya stadsbusslinjenät, som har kommit till för att förbättra för Landskronaborna och möta det kraftigt ökande resandet.

År 2000 gjordes knappt 600 000 resor med Landskronas stadsbussar. Förra året gjordes över två miljoner resor. Det gamla linjenätet är överbelastat. Framför allt linje 1, som med sin nuvarande sträckning täcker in stora delar av Landskrona. Det är för trångt på bussarna och ibland saknas plats helt.

Direktlinje

I den nya tidtabellen delas linje 1 upp i två delar. I fortsättningen ska linje 1 gå från centrum via stationen till bostadsområdet Guldängen och omvänt.

Sträckan upp till Borstahusen tas över av en helt ny linje, linje 5, som blir en direktlinje från Landskronas nordvästra delar via centrum till stationen.

Resan mellan Borstahusen och stationen blir 15 minuter snabbare än i dag.

− Linje 1 går ju som i en slinga runt området Borstahusen, med hållplatser bara på den ena sidan av vägen. Det gör att det tar väldigt lång tid för dem som bor i början av slingan att ta sig till centrum. Nu halverar vi restiden för dem, säger Jonathan Pershav, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Borstahusborna gynnas också av tätare och snabbare trafik på linje 4. Hittills har det bara funnits morgon- och kvällsturer. I den nya tidtabellen blir det trafik under hela dagen. Restiden förkortas genom att linje 4 får en rakare sträckning från Borstahusen till stationen.

Starkt önskemål

Nya linje 5 täcker också in delar av Landskrona som tidigare har saknat busstrafik

I de sydöstra delarna tar linje 5 vägen förbi de två helt nya hållplatserna Pumpgatan och Coop i Landskronas nya handelsområde. Det har varit ett starkt önskemål, eftersom ännu mer handel väntas växa upp i området de kommande åren.

− Det är ju väldigt kul, eftersom det är en helt ny linje. Tidigare har man fått cykla eller åka bil dit, säger Jonathan Pershav.

 

Skånetrafiken byter tidtabell den 11 december, men redan inom kort är den nya tidtabellen sökbar via Reseplaneraren på skanetrafiken.se. I och med tidtabellsskiftet kommer Landskronas stadsbusslinjenät att bestå av fem linjer:
  • linje 1 (Skeppsbron–Stationen–Guldängen)
  • linje 2 (Västra Fäladen–Guldängen)
  • linje 3 (Skeppsbron–Stationen)
  • linje 4 (Borstahusen–Stationen)
  • linje 5 (Borstahusen–Skeppsbron–Stationen)
2010 gjordes 2 134 227 resor med Landskronas stadsbussar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén