Snäckor tillbaka på äldreboende

I höst återupptar Kulturskolan i Landskrona sitt utbyte med omsorgsförvaltningens äldreboende. Under 5 fredagar mellan 28/10 och 2/12 kommer skolans kammar-ensemble Snäckorna att gästa lika många åldringsboende och framföra olika stycken musik för violin och flöjt. Senast ensemblen gästade stadens seniorer var våren 2010.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén