Snart tänds ljusen i vår stad

Efter fler veckors arbete med att dekorera staden inför den kommande julen tänds stadens julgran första skyltsöndagen. En av årets nyheter är stora oljefat med levande ljus som kommer stå runt om i city under julaktiviteterna.

Det har placerats ut 11 st stora julgranar som är 10-12 meter höga och 9 stycken som är något mindre. De stora julgranarna kostar ca 4000 kr styck fritt levererat på respektive plats. De stora granarna väljs ut under hösten och har vuxit uppe i norra Skåne vid Åsljunga. Första julgran som levereras är till Rådhustorget och det sker den 22 november. Den reses omgående av parkpersonal och blir därefter klädd med ljusslingor av EL-ITs personal. Målsättningen är att alla stora granar skall hinna bli uppsatta och klädda så att de kan sprida sin härliga julstämning till första advent.

200 meter nya ljusslingor

Utöver detta dekorerar parkpersonalen rondellerna vid Kuskahusen och Ringvägen-Föreningsgatan med ljusslingor i de befintliga träden. Inför årets juldekorationer har ca 200 meter nya ljusslingor köpts in säger Magnus Landtblom, Parkingenjör, på PMI (Publik Miljö Intraprenad) inom Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen.

De som genom åren har beslutat över utveckling och omfattning av juldekorationerna inom Lanskrona stad har varit flera. Stadsarkitekten, Landskapsarkitekten, personal från EL-IT och initiativ från Citysamverkan m.fl. har tillsammans utformat juldekorationerna över tiden.

Den uppfattning vi har är att julbelysningen skapar en fin stämning till staden under november/december och bidrar till en ökad känsla av trygghet under den mörkaste perioden av året, säger Anna Rosenberg på Citysamverkan. Julbelysningen ramar in stadskärnan och sätter personlighet på stadsmiljön. Ljus är starkt förknippat med julen så det är en viktig aspekt i en stadskärna under denna tid fortsätter Anna.

En investering som måste hålla många år

Samverkan och ekonomin är en av de största utmaningarna när det gäller att julpynta en stad. Det är både stad, fastighetsägare och butiker som är inblandade i beslut om belysning, så det är viktigt att alla håller en bra dialog. Julbelysning är en stor investering som inte kan göras varje år utan den befintliga får kompletteras från år till år. Det gör att det inte är möjligt att byta tema eller förnya varje år utan successivt arbeta fram en belysning som fungerar.

Belysningen i sig måste hålla en hög kvalitet och tåla både utemiljö och hantering då den skall monteras upp och ned många gånger under årens lopp. De senaste kompletteringarna är de ljusbollar som köptes in förra året och som är monterade i några av de stora träden i centrum.

I år har vi satsat på en nyhet med stora oljefat med levande ljus vilka kommer att stå uppställda runt om i city under julaktiviteterna, säger Anna avslutningsvis.

EL-IT med rutin och lång erfarenhet av julbelysningen

Juldekorationerna hanteras och förvaras av EL-IT vilket kräver stor ordning och försiktighet för att dekorationerna skall hålla från till år. Varje år byts ljuskällorna i juldekorationerna ut till nya för att ge bästa möjliga ljussken. Eftersom personalen inom EL-IT har lång rutin och erfarenhet från juldekorationerna uppgår kostanden för evenemanget ungefär till samma belopp från år till år, med hänsyn tagen till justering för bland annat. den allmänna prisökningstakten genom ökade personalkostnader etcetera. Det finns en hel del belysning i träden längs Järnvägsgatan och i Stadsparken. Totalt uppgår det till cirka 28800 ljuskällor i träden inom angivna områden och som jag ser det är julgranen på Rådhustorget som är klassikern i Landskrona stads juldekorationer, säger Christer Danielsson, Utredningsingenjör, på EL-IT

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén