Socialstyrelsens rapport om Landskrona stads arbete med våldsutsatta kvinnor

Landskrona stad fick idag Socialstyrelsens tillsynsbeslut med anledning av mordet på en 19-årig kvinna i Landskrona i april i år. Landskrona stad bad i april i år bland andra Socialstyrelsen att utvärdera stadens arbete med våldsutsatta kvinnor

– Mordet på den 19-åriga kvinnan i Landskrona var och förblir en tragedi. Unga kvinnor som vill forma sina egna liv ska inte behöva välja mellan frihet och skydd för sitt liv. Både kvinnorna och kommunerna som ska skydda dem ställs inför svåra avväganden där frihet och personlig säkerhet hela tiden vägs mot vartannat, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

– Tyvärr ger det inte kvinnan tillbaka livet att berätta att hon vid upprepade tillfällen tackade nej till skyddat boende som staden erbjöd henne. Dessa kvinnor lever under stort tryck och tvingas fatta svåra beslut om frihet kontra skydd, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Omfattande utvecklingsarbetet sedan slutet av 2011 i Landskrona

Beslutet från Socialstyrelsen omfattar en rad åtgärder som ska genomföras och återrapporteras till den 13 december i år. Landskrona stad genomför sedan slutet på 2011 ett omfattande utvecklingsarbete av bland annat insatserna för våldsutsatta kvinnor. De åtgärder som tas upp i Socialstyrelsens beslut kommer att integreras i det pågående och planerade arbetet.

Tre punkter till det fortsatta arbetet

Det är framförallt tre delar av rapporten som staden särskilt kommer att beakta i det fortsatta arbetet med våldsutsatta kvinnor:

  1. Att Socialstyrelsen bedömer att handläggningen saknar den struktur som kvävs för att utföra uppgifterna med god kvalitet.
  2. Den spetskompetens om hedersrelaterat våld som finns inom förvaltningen ska spridas till fler enheter och handläggare.
  3. Att det inte gjordes risk- och säkerhetsbedömningar i utredningen 2009, likaså 2010 då brodern kom tillbaka till Sverige.

Läs mer om Planerade och genomförda åtgärder [pdf].

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén