Socialtjänst och polis samarbetar för att hjälpa ungdomarna

Landskrona stad och Polisen i Landskrona har den senaste månaden satt in extra resurser för att hjälpa det dryga femtiotalet landskronaungdomar som har tagits in till förhör i den narkotikahärva i Landskrona som just nu nystas upp.

– Tillslaget är utmärkt och ett direkt resultat av polisens ökade resurser. Det är viktigt att samhället i tid upptäcker och handfast bekämpar narkotikamissbruk, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).

Ett steg ytterligare i samarbetet

Polisen och staden har sedan tidigare ett nära samarbete genom den så kallade överenskommelsen. När samarbetet inleddes 2008 var den först i sitt slag i landet. Enligt de trygghetsmätningar som regelbundet görs har samarbetet lett till minskad brottslighet och ökad trygghet i Landskrona.

– Insatserna som nu görs är ytterligare ett steg i vårt goda samarbete med staden. Ju närmare vi samarbetar, desto större chans att vi lyckas i kampen mot exempelvis narkotikamissbruk, säger Jörgen Petersson, stationschef vid Polisen i Landskrona.

Snabbare väg till stöd och vård

Socialtjänsten finns på plats i polishuset för att finnas som hjälp till ungdomarna och för att förkorta vägen till stöd/vård vid de fall då det finns behov av insatser från socialtjänsten. 

– Vi måste vidareutveckla våra metoder att upptäcka och stävja missbruk. Att finnas med efter större tillslag är ett led i detta arbete, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Johan Alsén

Senast ändrad