Socialtjänst och polis samarbetar för att hjälpa ungdomarna

Landskrona stad och Polisen i Landskrona har den senaste månaden satt in extra resurser för att hjälpa det dryga femtiotalet landskronaungdomar som har tagits in till förhör i den narkotikahärva i Landskrona som just nu nystas upp.

– Tillslaget är utmärkt och ett direkt resultat av polisens ökade resurser. Det är viktigt att samhället i tid upptäcker och handfast bekämpar narkotikamissbruk, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).

Ett steg ytterligare i samarbetet

Polisen och staden har sedan tidigare ett nära samarbete genom den så kallade överenskommelsen. När samarbetet inleddes 2008 var den först i sitt slag i landet. Enligt de trygghetsmätningar som regelbundet görs har samarbetet lett till minskad brottslighet och ökad trygghet i Landskrona.

– Insatserna som nu görs är ytterligare ett steg i vårt goda samarbete med staden. Ju närmare vi samarbetar, desto större chans att vi lyckas i kampen mot exempelvis narkotikamissbruk, säger Jörgen Petersson, stationschef vid Polisen i Landskrona.

Snabbare väg till stöd och vård

Socialtjänsten finns på plats i polishuset för att finnas som hjälp till ungdomarna och för att förkorta vägen till stöd/vård vid de fall då det finns behov av insatser från socialtjänsten. 

– Vi måste vidareutveckla våra metoder att upptäcka och stävja missbruk. Att finnas med efter större tillslag är ett led i detta arbete, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén