Ansökan är öppen för att söka bidrag om man vill anordna gratis lovaktivitet under höst- och jullov

Två män och en kvinna bygger en mänsklig pyramid i parken en solig sommardag och tre barn tittar på

Sommarlovet bjöd på många roliga, kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i Landskrona. Låt oss tillsammans se till att också fylla höst- och jullovet med gratis aktiviteter som lockar och inspirerar våra unga.

I maj rekvirerade Landskrona stad 1,1 miljoner från Socialstyrelsen som ska användas till att anordna gratis och smittsäkra aktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år under 2021. Sommarens resultat blev 67 gratisaktiviteter ordnade av 28 arrangörer. Totalt arrangerades det minst en aktivitet på 63 av sommarlovets 66 dagar.

Höst- och jullov

Nu blickar vi framåt och det är dags att planera för resterande lov. En stor del av de statliga medlen användes till sommaren med det finns fortfarande en pott som ska fördelas mellan höst- och jullovet.

Föreningar, företag och organisationer som har en aktivitet de vill genomföra kan skicka in en intresseanmälan för höstlovet senast den 19 september och för jullovet den 24 november.

– Aktiviteten ska vara gratis och vända sig till barn och unga 6-15 år. Precis som till sommarlovet kommer vi till kommande lov eftersträva en geografisk spridning och en bredd på aktiviteterna för att det ska finnas något för alla, säger Marcus Hansson, idrotts- och föreningsstrateg på Landskrona stad.

Läs mer och skicka in intresseanmälan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson