Sök bidrag för att anordna sommaraktiviteter i Landskrona

sommarlov2017.jpg

Nu kan föreningar, organisationer, kommunala aktörer och företag som anordnar gratis aktiviteter för barn och unga i sommar söka bidrag. Vi behöver ansökan senast 30 april.

För andra året i rad, fördelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) pengar till landets kommuner för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviter. Landskrona stad får cirka 1,6 miljoner kronor för att under sommaren 2017 anordna gratis aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år.

Ansökan öppen för både kommun som för andra aktörer

Landskrona stads fritids- och kulturförvaltning ansvarar för att söka och redovisa pengarna hos MUCF. Förvaltningen arrangerar egna aktiviteter men bjuder också in andra aktörer att anordna och samverka kring sommarlovsaktiviteterna.

Sök senast 30 april

Den som vill anordna en aktivitet kan skicka in en intresseanmälan till Fritids- och kulturförvaltningen och det görs via ett formulär på landskrona.se/sommarlovsstod senast den 30 april.

På sidan finns också mer information om bland annat vilka kriterier som måste uppfyllas för att få ta del av sommarlovsstödet.

Stimulerar möten mellan ungdomar som mellan aktörer

– Den här sommaren ska vi visa hur mångskiftande Landskrona är, berättar Sebastian Sanchez, integrationssamordnare i Landskrona stad. Sommarlovsaktiviteterna ska stimulera möte mellan barn och ungdomar och de ska visa Landskronas mångfald.

– Målet är att skapa meningsfull fritid för alla ungdomar som bor i Landskrona oavsett bakgrund och också att stimulera civilsamhället och andra aktörer att utveckla idrotts- och kulturlivet i staden, fortsätter Sebastian. Vi hoppas också på att sommarlovsstödet ska stimulera samverkan bland civilsamhällets organisationer och med kommunen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén