Sök extra medel för att anordna gratis jullovsaktivitet

?? Ishallen_FotoYazanSmadi_beskuren.jpeg

Landskrona har i år rekvirerat 1,7 miljoner kronor för lovaktiviteter. Landskrona stads skolor och verksamheter, föreningar, organisationer, privatpersoner, studieförbund med flera har därför stora möjligheter att bidra till ett mer aktivt lov för barn och unga.

Årets sista lov, jullovet (22 december 2018 - 7 januari 2019), står på tur. Planera en eller flera lovaktiviteter och gör sedan en intresseanmälan för extra lovmedel till fritids- och kulturförvaltningen.I ansökan kan utgifter för personalkostnader, material, lokalhyra, marknadsföring med mera inkluderas.

Lovaktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet. Aktiviteten ska uppfylla nedan kriterier för att få genomföras:

  • möjliggöra möten över sociala gränser
  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna).

Att kunna söka extra medel för lovaktiviteter (sportlov, påsklov, höstlov och jullov) samt sommarlovet kommer att fortsätta 2019 och 2020.

Var kreativa, tänk utanför boxen, samverka med andra aktörer!
Sista ansökningsdag är söndagen den 11 november.

Information om stödet och ansökningsformulär hittas på landskrona.se/lovaktivitetsstod

För mer information kontakta:
Sebastian Sanchez Riveros
Utvecklare för samverkan med civilsamhället
Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad
0418-47 35 94

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.