Sök stipendier eller bidrag från Lorens och Lotten Helmers fond senast 31 mars 2018

?? fonder.jpg

Du som gått eller går på stadens gymnasieskola kan söka stipendier för att fullfölja din gymnasieutbildning eller högre utbildning. Även äldre landskronabor som inte är berättigade till försörjningsstöd kan söka bidrag.

Om stipendierna
Stiftelsen delar bland annat ut stipendier till dig som studerar eller har studerat på kommunens gymnasieskola, till exempel om du är i behov av ekonomisk hjälp för att fullfölja studierna vid gymnasieskolan eller för fortsättning vid högre skola eller universitet. Stipendierna gäller även om du har för avsikt att fullfölja annan teoretisk eller praktisk utbildning, främst inom köpmans- eller ingenjörsyrkena.

Om bidragen
Stiftelsen delar även ut bidrag till personer eller familjer som bor i Landskrona och behöver stöd, framförallt äldre som inte har rätt till försörjningsstöd.

Så söker du
Stipendier och bidrag delas enbart ut en gång per kalenderår. Skicka din ansökan senast den 31 mars 2018.

Stipendierna delas ut i juni och bidragen delas ut i december.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.