Sök stipendium från Stiftelsen Barnavärn

Stipendium - delas ut till den som utbildar sig inom spädbarnsvården med inriktning barnavård.

Sökanden ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgå eller ha genomgått utbildning de senaste tre åren från ansökningsdagen. Vidare ska den som genomgått utbildningen vara verksam inom spädbarnsvården.

Blankett för ansökan kan beställas från Karin Jonsson på Barn- och ungdomsförvaltningen,  telefon 0418-47 41 13, e-post: karin.jonsson3@landskrona.se och skickas in till Barn- och ungdomsförvaltningen, 261 80 Landskrona

Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2010

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén