Sommarlovet är slut och skolorna är igång i Landskrona

I dag började eleverna på grund- och gymnasieskolan i Landskrona det nya läsåret.

I den kommunala grundskolan rör det sig om totalt 3 543 elever från årskurs 1 till och med årskurs 9. I årskurs 1 hade 429 elever sin första grundskoledag.

- Vi har höga förväntningar på och tilltro till alla våra grundskoleelevers kapacitet. Med stöd av en allt större andel behöriga lärare skall alla elever nå så långt möjligt under sina nio grundskoleår, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen.

Landskrona stads grundskolor arbetar det kommande läsåret med bl.a. att utveckla matematikundervisningen, att stärka det specialpedagogiska stödet i den ordinarie klassen i en inkluderande skola och att stärka arbetet med att tidigt fånga upp elever som har svårigheter i skolarbetet.

I dag började även totalt 782 elever gymnasieskolan omfattande både nationella och introduktionsprogram i Landskrona. Cirka 240 av eleverna börjar årskurs 1.

- Andelen elever på högskoleförberedande program ökar på de kommunala skolorna. Men vi har trots detta kunnat starta alla program som har varit sökbara, det vill säga även våra yrkesprogram. Detta är unikt bland många kommuner eftersom elevkullen som nu börjar gymnasieskolan är liten, säger Tomas Johansson.

Landskrona stads gymnasieskola kommer från och med nästa läsår flytta de högskoleförberedande programmen till centrum. Det är Allvar Gullstrandgymnasiet som kommer ta över huvuddelen av Dammhagskolan. Under våren 2013 kommer de nya lokalerna att renoveras och anpassas till en attraktiv gymnasieskola.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén