Spara på vatten – Sydvatten vädjar till allmänheten

Under tiden som Bolmentunneln repareras använder Sydvatten reservvattentäkten Ringsjön för dricksvattenförsörjning. Sydvatten har en uttagsrätt som reglerar hur mycket vatten som får tas ur sjön. För att klara uttagsrätten vädjar Sydvatten till allmänheten att vara sparsam med vatten.

– Den här våren har förbrukningen varit högre än i fjol och tillsammans med sommarens höga förbrukning befarar vi att uttagsrätten i Ringsjön inte räcker till, berättar Åsa Håkansson, teknisk chef på Sydvatten. Även förra sommaren användes reservtäkten Ringsjön och då var förbrukningen lägre och vi klarade precis uttagsrätten.

Åsa Håkansson understryker att det inte är någon vattenbrist utan att kommuninvånarna på ett enkelt sätt kan bidra till att möjligen klara uttagsrätten genom att framför allt minska på trädgårdsbevattningen. Att uppmana allmänheten är endast en av de åtgärder som bolaget vidtar för att hålla uttaget inom de tillåtna gränserna.

Uppmaningen gäller alla med kommunalt vatten från Sydvatten i följande kommuner:

Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Svalöv, Staffanstorp, Svedala och Vellinge.

Aktuellt från NSVA

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén