Spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Sandåkerskolan har, i samarbete med Allvar Gullstrandgymnasiet, ansökt hos Skolverket om att få starta riksrekryterande spetsutbildning. Spetsutbildningen innebär att eleverna kan läsa gymnasiekurser redan på grundskolan.

erksamheten avser att starta hösten 2012. Sandåkerskolan och Allvar Gullstrandgymnasiet har redan idag ett välutvecklat samarbete som på detta sätt utvecklas ytterligare.

Avser kurser i matematik och de naturvetenskapliga ämnena

Spetsutbildningen ska gälla årskurs 7-9 och ansökan avser kurser i matematik, biologi, kemi och fysik. Syftet är att ge elever som är speciellt intresserade av och begåvade inom ämnena matematik och naturvetenskap, en fördjupad utbildning i snabbare takt och på en svårare nivå jämfört med ordinarie grundskoleutbildning. På så sätt stärks elevernas intresse och kunskaper och förbereder dem för högre studier.

Projekt och avancerade laborationer på schemat

Som elev på spetsutbildningen arbetar man med flera projekt och tematiska arbeten som utgår från matematik och naturvetenskapliga ämnen. Eleverna genomför fler laborationer och experiment samt gör fler och mer avancerade exkursioner, fältstudier och studiebesök jämfört med ordinarie grundskoleutbildning.

En riksrekryterande utbildning

– Urvalet ska göras med hjälp av elevintervjuer samt från år 2013 även betygen från skolår 6. Vi räknar med 20-25 platser. Det är en riksrekryterande utbildning och vi bedömer att hälften av eleverna kommer från vår egen kommun och hälften från andra kommuner, förklarar Pia Gagner, verksamhetschef för grundskolan.

– Ansökan är en viktig del i vårt arbete med att stimulera allt fler elever att gå vidare till högskoleförberedande program inom gymnasieskolan, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén