Spisbrand i fokus under årets brandskyddsvecka som startar 7 september

Spisbränder kan undvikas med enkla åtgärder, som att rengöra spisen och installera en spisvakt. Detta vill räddningstjänsterna i Skåne uppmärksamma under den årliga veckan för Brandskydd 7-13 september, samt i samband med FN:s internationella äldredag den 1 oktober.

Här finns vi under brandskyddsveckan:
Onsdag 9 september klockan 17.00-19.00 – Coop Forum
Lördag 12 september klockan 10.00-12.00 – ICA Kvantum, stationen

Spisbränder vanligare än bränder på grund av glömda ljus

Förra året berodde nästan en av fyra bränder i skånska hem på spisbränder. Det är den högsta andelen på över 15 år. Medan antalet bränder i bostäder minskar, har andelen spisbränder ökat de senaste tio åren. Under 2014 genomfördes 756 insatser mot bostadsbränder i Skåne, varav 169 var spisbränder.

– En spisvakt kan rädda liv. Inte bara hos äldre personer som många tror, utan även hos barnfamiljer och andra som kan glömma spisen på. Många tror att glömda ljus är den vanligaste orsaken till att det börjar brinna hemma, men spisbränder är faktiskt vanligare, säger Per Björkman, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen i Skåne.

Spisvakt med timer och detektor kan hjälpa att förhindra bränder

Den vanligaste orsaken till spisbränder är att man glömmer maten på spisen.  De flesta spisbränder skulle förhindras med en spisvakt. Statistik visar att alla behöver en spisvakt, inte bara äldre. En bra spisvakt ska både ha en timerfunktion och en detektor som bryter strömmen. Från 2015 finns en ny standard från EU för spisvakter, EN50615, som ställer högre krav på tillverkarna.

Insatser för att stärka brandskyddet för äldre

Under årets Brandskyddsvecka fokuserar vi även på brandskydd för äldre. Risken för att drabbas av brand eller för att omkomma i brand ökar med åldern. Under veckan organiseras olika aktiviteter runt om i landet för att stärka brandskyddet för äldre.

För äldre kommer Räddningstjänsten även att informera om spisvakt och brandskydd på följande platser:

Onsdag 11 november, klockan 14.00-14.30 – Västra Fäladens träffpunkt
Torsdag 12 november, klockan 14.00-14.30 – Träffpunkt Fröjdenborg

Information på nätet

Mer information om spisvakt: www.dinsakerhet.se/spisen
Information om den nya standarden: www.spisvaktsstandard.se

Fakta spisbränder:
Håll alltid rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten regelbundet. Spisbränder kan uppstå när värmen från en bortglömd spisplatta eller kastrull smälter fettet i spisfläkten. När fettet droppar ner börjar det brinna. Fettet i köksfläkten tar eld och branden kan utveckla sig mycket snabbt.

Kontrollera så att spisen inte glöms bort påslagen samt att barn eller husdjur inte kan komma åt reglagen. När värmen i kokkärlen blir tillräckligt hög och vätskan i kokkärlet förångas kan det ta eld. Branden i kokkärlet kan sedan lätt sprida sig upp i fläkten och vidare därifrån. Släck genom att lägga ett lock över kokkärlet så att elden kvävs. Släck aldrig med vatten då det heta fettet kan bli till en explosionsartad brand.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén