Dags för årliga spolningen av huvudvattenledningarna i Landskrona

?? spolning_nsva.jpg

Med start måndag 15 april 2019 börjar NSVA med spolning av vattenledningarna i Landskrona. NSVA förväntar sig inga störningar under tiden arbetet pågår. Det finns en risk för lägre tryck i kranarna och missfärgat vatten. Arbetet kommer vara klart den 19 april.

Spolningarna, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras klockan 07.30 - 15.30.

Information om vilka dagar NSVA är på vilka platser hittar du på  www.nsva.se.

NSVA förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår kan du uppleva sämre tryck och missfärgat vatten, i enstaka fall även bli utan vatten. Du påverkas den eller de dagar som spolningen sker i ditt närområde, inte annars.

– Om vattnet är missfärgat rekommenderar vi att du spolar kallvatten med högsta tryck tills missfärgningen försvinner innan du använder vattnet till dryck och tvätt, säger Rasmus Sjölin, arbetsledare på avdelning Rörnät på NSVA.

Bilden ovan är från NSVA och visar hur en spolning kan se ut.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.