Staden får en ny entré – Österport

1709 Österport webb.jpg

Om ett år, hösten 2018, kommer Landskrona att ha en ny port till den östra delen av stadskärnan. Tanken med den nya entrén är att göra stadskärnan mer tillgänglig. Förvandlingen kommer att ske i etapper för att trafiken ska kunna flyta under tiden.

Österport är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla vår stadskärna och göra den mer tillgänglig och levande. Projektet knyter samman stadskärnan, Öster och området söder om de gamla järnvägsspåren när vi kopplar Östergatan och Lundåkragatan till cirkulationsplatsen. Förändringen innebär att det blir närmare att gå, cykla eller köra mellan olika delar av vår stadskärna.

Omflyttning av träd och tillfällig väg
I början av oktober 2017 kommer en del träd i området att flyttas till andra platser i Landskrona. De kommer att ersättas med ett 50-tal nya träd som planteras i samband med färdigställandet av projektet.

I nästa etapp, som startar i vecka 42, byggs en tillfällig väg som ska leda trafiken förbi cirkulationsplatsen under tiden bygget pågår. Därefter byggs platsen om med start på Östergatan. Projektet innebär mycket ledningsarbeten och det kommer att ta cirka ett år att bygga den nya entrén. Entreprenören kommer tillsammans med staden att göra sitt yttersta för att trafiken ska fungera bra under tiden.

Större rondell och gemensamma ytor
När platsen är färdigställd kommer rondellen, ytan i mitten, vara större och innehålla fler träd och mer grönska. Rondellen kommer även i framtiden att innehålla fontänen med 33 lågor. På delar av Östergatan och Regeringsgatan kommer en så kallad share space-yta att skapas. Det är en gemensam yta för bil-, cykel och gångtrafik, där trafiken sker på fotgängarnas och cyklisternas villkor.

De nya ytorna som anläggs kommer till stor del att bestå av marktegel. Materialet har historiskt används på många platser i Landskrona och vi vill knyta an till traditionen. Marktegel är ett material som åldras vackert och håller en god kvalitet på längre sikt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Therese Ek