Staden och privata fastighetsägare satsar på centrum och Öster

Landskrona stad och fem större privata fastighetsägare bildar ett gemensamt bolag – Landskrona Stadsutveckling AB – med 100 mkr i kapital. Syftet är att ta ett helhetsgrepp och vända utvecklingen i stadsdelarna Centrum och Öster.

- Ska vi nå resultat måste det ske tillsammans med ägarna till fastigheterna i Centrum och Öster. Med ett gemensamt bolag vill vi ta ett helhetsgrepp och samordna insatser för att:

  • Vända den nuvarande utvecklingen med ett ständigt ökande antal nya försörjningsstödstagare årligen, till stor del genom inflyttning till kommunen. 2011 erhöll inte mindre än 3271 individer försörjningsstöd, vilket på sikt är ohållbart både för individerna och för kommunen.
  • Kvartersvis rusta upp och modernisera boendemiljöer för att minska segregationen.
  • Vidta en lång rad åtgärder mot oseriösa fastighetsägare genom, främst, förstärkt och samordnad myndighetsutövning.

- Detta arbete måste vi bedriva på lång sikt och med stor uthållighet, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Från fastighetsbolagens håll välkomnas beslutsamheten hos kommunen.

- Jag är övertygad om att vi tillsammans kan nå goda resultat och på så sätt bidra till att vända hela Landskrona, säger Per Lindström från Lindström Fastigheter, tillika ordförande i Fastighetsägarna Landskrona.
 
- Vi kommer också från fastighetsägarsidan att lyfta fram och arbeta  strukturellt med upprustning och naturligtvis med trygghetsfrågorna, säger Kenneth Håkansson från HSB-Landskrona.

- Vi har sedan några månader tillbaka hållits informerade om projektet och välkomnar detta. Bara om det går bra för de samhällen där vi verkar, kan det i längden gå bra för oss. Vi tycker det är bra och självfallet vill banken hjälpa till, på det sätt som är möjligt att skapa en sund och positiv utveckling i Landskrona, säger Ann-Christine Hasselgren, kontorschef på Swedbank i Landskrona.

För mer information, kontakta

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande     
0733-47 31 60

Stefan Johansson, tf stadsdirektör                               
0709-47 00 48

Kenneth Håkansson, vd HSB Landskrona 
0705-94 48 84

Per Lindström, Lindström Fastigheter
0703-42 34 52

Ann-Christine Hasselgren, Swedbank i Landskrona
0418-570 01

Martin Nerpin, Svenska Hus
0730-29 40 12

Monika Wintoft, Fastighets AB Tornet
0727-36 39 69

Patrik Hall, Heimstaden
0705-85 99 56

Mikael Jönsson, HSB Landskrona
0418-49 99 25

Landskronas vägval Centrum och öster
Bilagor

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén