Stadens säkerhetsstipendium till anläggningsavdelningen och omsorgsförvaltningens rehabenhet

Landskrona stad delar årligen ut ett säkerhetsstipendium till några av stadens medarbetare som gjort något utöver det som normalt förväntas av dem för att öka säkerheten för såväl medarbetare som brukare.

Syftet med stipendiet är att driva och utveckla säkerhetsarbetet inom staden genom att lyfta fram positiva förebilder. Den strategiska säkerhetsgruppen i Landskrona stad utser stipendiaterna. Årets vinnare med motiveringar är:

Rehabenheten
Omsorgsförvaltningens hab/rehabenhet har på ett positivt sätt engagerat personalen i det systematiska säkerhetsarbetet. Genom stor delaktighet, uppfinningsrikedom och nya lösningar har arbetet resulterat i ett högre säkerhetsmedvetande hos både personal och brukare. Enheten har initierat brand- och olycksförebyggande arbete genom att ta fram en checklista som har ökat säkerheten i brukarnas bostad.

 Rehabenheten

Anläggningsavdelningen
På ett föredömligt sätt har personalen, under ledning av Ulf Carlsson, tydliggjort ansvaret. Man har också tagit fram rutiner och metoder för att effektivt stöda och följa upp arbetet. Med stort engagemang och ansvarstagande influerar detta arbete inte bara den egna verksamheten utan man ska också arbeta med att öka säkerhetsmedvetenheten hos föreningar och besökare i de olika anläggningarna.

 Anläggningsavdelningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén