Västerpark vinner Landskrona stads stadsbyggnadspris 2016

vasterpark.jpg

Varje år väljer stadsbyggnadsnämnden i Landskrona stad en byggnad som får årets stadsbyggnadspris. Under tisdagens möte, 13 december 2016, tilldelades Västerpark årets stadsbyggandspris. På mötet fick även kvarteret Vildanden 12-13 ett hedersomnämnande.

Motivering

Västerpark, kvarteret Rom 1 och 5
Landskrona är inne i en intensiv stadsbyggnadsperiod. Byggkranarna reser sig runt om i staden. Punkthuset på Västerpark är det första färdigställda projekt i linje med stadens utvecklingsstrategi som grundar sig i Landskrona Vägvals intentioner.

Ett intressant projekt som uppmärksammats utanför kommunens gränser där 3D-fastighetsbildning och dubbla funktioner använts som intressant lösning för att nå fram till ett konkret genomförande. Ett upplägg som kommer ge inspiration till kreativa lösningar på andra platser. Modet från byggherrarna att genomföra projektet ska värderas högt.
Arkitektoniskt utgörs byggnaden av en större volym, fasaden har brutits ner till mindre enheter som stärker anpassningen till platsen. Huset är av egen sort, står stolt för sig självt och kontrasterar mot den varierade omgivningen, vilket är välgörande för hela Väster Park. Med ett modernt och uppbrutet formspråk blir byggnaden ett nytt, spännande inslag i stadsbilden som maktfullt befäster den västra delen av Landskrona.

Byggnaden är ett föredöme som exempel på lyckad förtätning av staden. Det varierade fasaduttrycket förstärker husets egen karaktär och ger goda möjligheter att framöver fullfölja kvarteret. Huset är ritat av JAIS arkitekter.

Hedersomnämnande

Kvarteret Vildanden 12-13

Kvarteret Vildanden

En stor utmaning har lyckats. Förvandlingen av de intressanta och historiska bostads- och verksamhetskvarteren i kvarteret Vildanden etapp ett är nu genomförd. Här har det skapats en kreativ miljö som ger en bra plattform för en fortsatt utveckling av närområdet för verksamheter och företagsamhet.

Foto: Landskrona stad

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén