Stadsledningskontoret söker två nya avdelningschefer

Landskrona stad satsar offensivt på utveckling. Till Stadsledningskontoret söker vi nu två nya avdelningschefer – en för Tillväxt och näringsliv och en för Utredning.

 Idag bor drygt 42 000 invånare i kommunen och befolkningsprognosen pekar på en snabbare tillväxt under de närmaste åren.

Ett genomgripande arbete pågår att lyfta staden inom fem prioriterade områden: boende, sysselsättning, skola, näringsliv och trygghet. Målet är att skapa fler arbeten, satsa på skolornas kvalitet och öka den sociala tryggheten för att därigenom öka stadens attraktionskraft för nuvarande och kommande invånare och företag.

Tillväxt & näringsliv

Avdelningschef Tillväxt & näringsliv är en utvecklingsorienterad roll med fokus på framtiden! Du är ansvarig för en avdelning som offensivt ska driva arbetet med att fortsatt utveckla kommunens näringsliv och dess förutsättningar. Totalt sett består avdelningen av områdena näringsliv, turism och destination, evenemang, kommunikation och varumärkesarbete. Läs mer om tjänsten och hur du söker.

Utredning

Avdelningschef för Utredning är en nyinrättad, utvecklingsorienterad roll, med fokus på framtiden! Du är ansvarig för en avdelning som driver arbetet framåt med ärendehantering, juridik och överförmyndarverksamhet, trygghet och säkerhet samt utredning och IT-strategiska frågor. En komplex verksamhet som initialt kommer att ha starkt fokus på strategiskt utvecklingsarbete och dess processer. Läs mer om tjänsten och hur du söker.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén