Start för renovering av Rådhuset

Rådhuset i Landskrona uppfördes under åren 1882-84. Det är ritat av Ove Pedersen. Nu finns ett stort behov av att renovera det.

Vissa delar av renoveringen är brådskande, bland annat beroende på att delar av fasaden vid dålig väderlek kan lossna och orsaka skada.

– Renoveringsbehovet gäller framförallt tak, fasader, fönster och målning av trädetaljer. Hela fasaden kommer också att tvättas, säger Anette Hjerpe, fastighetsförvaltare i Landskrona stad.

Etapp 1, som gäller delen på Storgatan, påbörjas vecka 32 (4-10/8 2014) och ska vara färdigställd vecka 47 (17-23/11), innan skyltsöndagen.

Etapp 2, med start från Rådhusgatan, startas upp löpande under etapp 1 för att vara helt färdigställd augusti 2015.

Entreprenör är Sydskiffer Byggnads AB.

Rådhuset är ritat av Ove Pedersen och är uppfört 1882-84. Det nya rådhuset byggdes på samma plats som det gamla medeltida rådhuset. 1908 tillkom fondmålningar i nationalromantisk stil av konstnären Nils Asplund. I dag används rådhuset av Landskrona tingsrätt och för kommunfullmäktiges sammanträden. Byggnaden är inte öppen för allmänheten men kan beskådas utifrån.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén