Statlig satsning på entreprenörskap på gymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet har tilldelats 140 000 kronor av Skolverket för att utveckla sitt arbete med entreprenörskap i skolan. Medlen skall användas till metodutveckling och extern pedagogisk handledning.

– Selma Lagerlöfgymnasiet har blivit en slags modellskola för det entreprenöriella lärandet. Det är mycket positivt att nu Skolverket uppmärksammar detta med sitt beslut om ekonomiskt stöd till skolans utvecklingsarbete, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén