Statligt stöd för att utveckla Karlslund

Landskrona stads och Landskronahems gemensamma projekt Hållbara Karlslund blev ett av 37 projekt i Sverige som i år beviljats stöd av Delegationen för hållbara städer. Stödet infördes 2009 för att stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som ekologiskt och socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas.

Med bidraget skapas utrymme för att pröva nya idéer och insatser i en samverkansprocess där resultatet blir en tioårig handlingsplan för ett hållbart Karlslund. Den totala kostanden för projektet ligger på 750 000 kronor och stödet ligger på 225 000 kronor.

– Syftet är att samla spridda åtgärder och aktörer till en gemensam arena där synergieffekter och fördjupat samarbete kan uppstå, berättar Helena Fremle, VD på Landskronahem.

Tre insatsområden

Handlingsplanen kommer att sträcka sig tio år framåt i tiden och genomföras inom tre insatsområden:

 1. Hållbar omvandling av bostadsområdet
  strävar mot nollenergihus
  involverar och synliggör för de boende
  förnybar energi och hållbara transporter
  förtätning
  vatten och avfallshantering
  urban grönska och mångfald
 2. Hållbar utveckling av entréer och stråk
  ökar flödet mellan Karlslund och resten av staden för boende och besökare
  fler och tydligare mötesplatser i området
  möjligheter till näringsverksamhet och ökad sysselsättning
 3. Hållbar utveckling av idrott, odling och hälsa
  utnyttjar områdets idrottsaktiviteter
  gör området till demonstrationsområde för urban odling tillsammans med Statens Lantbruks universitet
  offentliga idrottsfastigheter för energibesparing och förnybar energi som synliggörs för besökare och boende
  möjliggör för servicetjänster för till exempel en åldrande befolkning – omsorg som kan skapa arbetstillfällen

– Åtgärderna i Karlslundsområdet kan komma att  påverka  hur staden som helhet utvecklas, förklarar Per-Fredrik von Platen, chef för Stadsbyggnadsförvaltningen på Landskrona stad.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén