Stiftelsen Barnavärn tar emot ansökningar för stipendium

Stiftelsen Barnavärn delar ut stipendium till den som utbildar sig inom spädbarnsvården med inriktning barnavård.

Du som söker ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun. Under de tre senaste åren från ansökningsdagen ska du genomgå eller ha genomgått utbildning. Den som genomgått utbildningen ska vara verksam inom spädbarnsvården.

Du ansöker med en blanket som du kan beställa från Karin Jönsson på telefon 0418-47 41 13 eller via e-post karin.jonsson3@landskrona.se. När du fyllt i blanketten skickar du den till Utbildningsförvaltningen, 261 80 Landskrona. Sista ansökningsdag för 2013 är 8 november.

Mer information om fonder Landskrona stad förvaltar och stipendium du kan söka hittar du på vår sida Fonder och stipendier.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén