Stipendium delades ut till skolpersonal

För andra året i rad delades Landskrona stads stipendium ut till pedagogisk personal inom utbildningsförvaltningen. Vid en ceremoni och i samband med lunch på Citadellet delades idag stipendierna ut av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Vid valet av pristagare togs särskild vikt vid pedagogiskt nytänkande (innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete) och pedagogiska genomslagskraft (lokalt, nationellt och internationellt).

Kategorier och stipendiesumma

Pedagog/arbetslag – 10 000 kronor
Enhet – 25 000 kronor
Förskolechef/rektor – 10 000 kronor

Den mottagna summan ska användas till kompetensutveckling, exempelvis i form av utbildning och/eller studiebesök.

– Stipendierna visar på lärares och skolledares avgörande betydelse för en bra skola. Stipendierna är ett sätt att lyfta fram särskilt yrkesskickliga pedagoger och ledare, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Stipendium till pedagog och/eller arbetslag

Kriterier
Pedagog eller arbetslag som påbörjat eller genomfört
ett utvecklingsarbete grundat på ett pedagogiskt nytänkande med målsättningen att öka måluppfyllelsen genom att exempelvis:

  • väcka engagemang
  • utmana till att utveckla lärandet
  • variera arbetssätt byggt på reflektion och utvärdering

Antal inkomna ansökningar/ nomineringar
18 inkomna ansökningar.

Beslut
Stipendiekommittén beslutar att stipendiet utdelas till
arbetslag 2, Dammhagskolan f-6

Motivering
Arbetslaget driver arbetet med pedagogiska planeringar, matriser och elevinflytande på ett engagerat och för skolan utvecklande sätt.
Laget använder IT för att hitta pedagogiska vägar att nå eleverna i undervisningen samt använder klassbloggar för att bl a informera och kommunicera med elever och föräldrar om vad de arbetar med i skolan. De deltar aktivt i diskussioner kring IT och Lgr 11 i olika forum på nätet.

Stipendium till enhet Kriterier

Enhet som påbörjat eller genomfört ett utvecklingsarbete grundat på ett pedagogiskt nytänkande med målsättningen att öka måluppfyllelsen genom att exempelvis:

  • väcka engagemang
  • utmana till att utveckla lärandet
  • variera arbetssätt byggt på reflektion och utvärdering

Antal inkomna ansökningar/nomineringar
6 inkomna ansökningar/nomineringar

Beslut
Stipendiekommittén beslöt att stipendiet utdelas till:
Selma Lagerlöfskolan

Motivering: Skolan uppmärksammas för sitt goda arbete med
elever, både i pedagogisk och social mening. Selma Lagerlöfskolan har under året blivit Qualis-certifierad med höga poäng. Skolan är även en föregångare i det entreprenöriella lärandet, vilket är i fokus för utvecklingen i Landskronas skolor.

Stipendium till förskolechef/rektor Kriterier

Förskolechef/rektor som genom sitt ledarskap stimulerat till nytänkande utifrån exempelvis:

  • medveten strategi för organisations-och verksamhetsutveckling
  • systematiskt arbetssätt byggt på reflektion och utvärdering
  • har en helhetssyn på uppdraget

Antal inkomna ansökningar/nomineringar
3 inkomna ansökningar/nomineringar

Beslut
Stipendiekommittén beslöt att stipendiet utdelas till:
rektor Monica Sandell, Glumslöv skola

Motivering: Monica Sandell är mycket engagerad och driver på ett positivt sätt skolans utvecklingsarbete. Hon lyckas att skapa en trygg, stödjande och uppmuntrande arbetsmiljö för elever och personal. Detta medför att skolans personal ofta visar intresse för att delta och engagera sig inom olika utvecklingsområden, som exempelvis arbetstidsprojektet, lära sig läsa genom skrivning, entreprenöriellt lärande, framtidens lärare, problemlösarna. Glumslöv skola uppvisar också goda resultat på nationella prov, betygsmässigt, i medarbetarundersökningar och i qualis elevenkäter. Elever och personal trivs på sin arbetsplats och även föräldrar är nöjda med skolan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén