Stipendium till Öresundsteatern

I år gick Swedbanks stipendium MITT LANDSKRONA till Öresundsteatern.

I år gick Swedbanks stipendium MITT LANDSKRONA till Öresundsteatern med följande motivering:

Öresundsteatern är en fri teatergrupp med Landskrona som bas. En viktig målgrupp för dem är barn och ungdomar. De har med föreställningar som Hitlers barndom, The big bög show och Jag är en Tyrannosaurus rex tagit upp och väckt engagemang i viktiga samhällsfrågor.

Öresundsteatern är en teatergrupp som inte bara roar utan också, genom sitt samhällsengagemang berör sin publik. Under hösten har de påbörjat arbetet med föreställningen ”Ska du ha stryk ditt djävla pucko”. En föreställning om våld, hur det uppstår och dess orsaker. Med denna föreställning fortsätter de med sin tradition att ta upp och väcka debatt i viktiga samhällsfrågor.

Öresundsteatern

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén