Stipendium till pedagogisk personal inom utbildningsförvaltningen

Från och med hösten 2011 kan pedagogisk personal och/eller enheter som särskilt utvecklat verksamheter för ökad måluppfyllelse söka eller nomineras till stipendium för pedagogisk verksamhet inom Landskrona stad.

Pristagaren ska vara en person eller enhet som lägger särskild vikt vid pedagogiskt nytänkande (innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete) och pedagogisk genomslagskraft (lokalt, nationellt och internationellt).

Summan som utgår per kategori är:
• pedagog/arbetslag 10 000 kronor
• förskolechef/rektor 10 000 kronor
• enhet 25 000 kronor

Den mottagna summan ska användas till kompetensutveckling exempelvis i form av utbildning och/eller studiebesök.

Stipendium kan sökas eller nomineras utifrån vad man gjort/vad som skett och/eller vad man vill utveckla framåt.

Nominering kan göras av anställda inom Utbildningsförvaltningen.

Bedömningskriterier:
Pedagog, arbetslag eller enhet
Ska ha påbörjat eller genomfört ett utvecklingsarbete grundat på pedagogiskt nytänkande med målsättning att öka måluppfyllelse genom att exempelvis:
- väcka engagemang
- utmana till att utveckla lärandet
- variera arbetssätt byggt på reflexion och utvärdering

Förskolechef/ Rektor
Som genom sitt ledarskap stimulerat till pedagogiskt nytänkande utifrån exempelvis:
- medveten strategi för organisations- och verksamhetsutveckling
- systematiskt arbetssätt byggt på reflexion och utvärdering
- en helhetssyn på uppdraget

Nominerings/ansökningsblanketter

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén