Stödgrupp för anhöriga med start 27 februari

Behandlingsteamet vid Landskrona stads individ- och familjeförvaltning erbjuder stöd för dig som lever som anhörig till någon med missbruk eller beroende av till exempel droger, alkohol eller spel. Nu startar vi upp en anhöriggrupp och du är varmt välkommen att delta.

Med start den 27 februari träffas vi vid sex tillfällen på Kungsgatan 13 i Landskrona. Utöver behandlingsteamet träffar du andra anhöriga i liknande situation som du. Deltagandet är helt kostnadsfritt, men kräver föranmälan.  

  • Antal sammankomster: 6 stycken 
  • Startdatum och tid: onsdag 27 februari, klockan 16.00-18.00 
  • Plats: Kungsgatan 13, Landskrona 
  • Föranmälan: ja, till Monika Jönsson (0418-47 02 14) eller Bengt Persson (0418-47 37 37)

Välkommen!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.