Stor satsning på lärarfortbildning

Landskrona stad gör under 2011 en stor satsning på lärarfortbildning. Det sker inom ramen av det nationella lärarlyftet.

42 lärare från grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har läst eller kommer att läsa högskolekurser under året. Totalt kommer dessa lärare genomgå 646 högskolepoäng. Det vill säga ett snitt på 15 högskolepoäng per lärare.

För en ökad måluppfyllelse

– Detta är en del i vårt arbete för ökad måluppfyllelse på våra skolor, säger Tomas Johansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Förberedande för nya lärarlegitimationen

– Lärarnas kompetens är en av de viktigaste faktorerna för en bra skola. Under 2011 kommer också en del av lärarfortbildningen förbereda fler lärare för den nya lärarlegitimationen, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén