Stort intresse för hemtjänstens arbetssätt

I dag, fredagen den 17/4, tar omsorgsförvaltningen emot nio kommuner som vill veta mer om stadens block/nivåsystem inom hemtjänsten.

Representanter från Ystad, Höganäs, Sölvesborg, Eslöv, Halmstad, Laholm, Hörby, Ängelholm och en nordnorsk kommun kommer till Landskrona för att höra mer.

- Vi har minskat på administrationen och förenklat handläggningen med kategoriserade beslut om vad som beviljas. Sedan får personalen tillsammans med brukaren komma överens om hur detta ska utföras vilket dokumenteras i en genomförandeplan. Ett rehabiliterande förhållningssätt, det vill säga att personalen inte ska göra något som brukaren kan klara att utföra själv, är en viktig del i systemet, säger Ing-Britt Magdesjö, uppdragschef i Landskrona stad.

Block/nivåsystemet kom till efter flera år av stora ekonomiska underskott inom hemvården. Man förberedde systemet under 2013 och startade systemet från 2014. Målet var att få en budget i balans med bibehållen kvalitet i hemvården.

- Vi har fått styr på tidsåtgång, minskat volymer och minskat på administrationen samt fått budgeten i balans. Även andra åtgärder har bidragit till detta men vi räknar med att cirka 5-6 miljoner kronor har sparats in på detta system. Detta arbete vill många kommuner ta del av, avslutar Ing-Britt Magdesjö.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén