Stort intresse för kundval till SFI

Vid årsskiftet bjöd Landskrona stad in externa utbildningsföretag att auktorisera sig som utbildare för den kommunala utbildningen i svenska för invandrare (SFI).

Intresset bland utbildningsföretagen att verka i Landskrona har visat sig vara stort, fram tills idag har tre utbildningsföretag ansökt om utbildning fördelat på fyra orter. Ytterligare ett par leverantörer har visat intresse.

– Det är glädjande med intresset. Kundvalsmodellen är i första hand en förändring för att höja kvaliteten i SFI-utbildningen i Landskrona, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

– Kundvalsmodellen förväntar vi oss innebär utbildningar med olika inriktning och utbildning som är förlagd till tider som gör det möjligt att kombinera arbete eller praktik med sina SFI-studier, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

– Kundvalsmodellen innebär att de studerande har möjlighet att välja mellan olika anordnare av utbildningen som staden godkänt. De SFI-studerande i kommunen kommer inte bara ha möjlighet att välja utbildare i Landskrona utan kan även söka sig till godkända utbildare på andra orter.

– Vi tar löpande emot ansökningar och kommer efter hand att gå igenom dem för att se att de uppfyller villkoren för auktorisation. Vi hoppas på att under våren kunna erbjuda de studerande fler val för SFI, avslutar Ulf Bergström.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén