Studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp idéutvecklar kring Europaspåret

Europaspåret är Landskrona stads förslag på en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Under hösten har studenter vi SLU Alnarp i masterkursen Large structures arbetat med idéutveckling för Europaspåret.

Studenterna har formulerat frågeställningar rörande Europaspåret – till exempel jämförelser mellan alternativa förbindelser, hur massor från tunnelbygget kan ge ny byggmark och skydda mot havshöjning, hur Europaspåret kan bidra till Landskronas utveckling med mera.

Under torsdagen och fredagen presenterar studenterna sina idéer för bland annat tjänstemän och politiker i Landskrona stad.

- Det är alltid roligt och givande att samverka med universiteten. Det är väldigt intressant att ta del av studenternas arbete och flera av de idéer kring Europaspåret som de har utvecklat är högaktuella hos oss på stadsbyggnadskontoret. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till studenterna och deras kursledare Erik Skärbäck, säger Mattias Schriever-Abeln, planarkitekt i Landskrona stad.

Några av elevernas presentationer kommer att ställas ut på stadsbiblioteket från måndagen den 21 december.


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén