Succéår för Landskrona museum

Den siste december 2015 kunde Landskrona museum räkna till 55 722 besök under året. Det är drygt 11 000 fler besök än under 2014.

Museernas popularitet i Sverige ökar överlag då människor i större utsträckning vill hitta på meningsfulla och stimulerande aktiviteter. Därför är det extra roligt att Landskrona museum också visar på ökade besökssiffror.

Den nya, permanenta lekutställningen Trädgårdslandet är en stor anledning till ökningen och antalet besökande barn tredubblades under 2015. Syftet med utställningen var att locka barnfamiljer till museet och erbjuda dem en mötesplats för lek och kreativitet. 

- Vi ville lyfta lekens betydelse och skapa en stimulerande och rolig miljö för 0-5 åringar och deras familj. Det är väldigt roligt att kunna konstatera att satsningen har lyckats och att nya besökare har sökt sig till museet - givetvis många landskronabor, men ryktet har även spridit sig långt utanför kommungränsen, säger Elisabeth Arvidsson, museichef. 

Under 2015 visades 20 tillfälliga utställningar på Landskrona museum vilket är fler än vanligt. Det har varit mycket fotografi, men också egna produktioner som Avigsidans hemligheter , Hjälp – flyktingmottagandet i Landskrona 1943-52 och Bokstäverna omkring oss - nutida svensk typsnittsdesign . Under Landskrona Foto Festival, som 2015 utökades från tre till tio dagar, visades flera högkvalitativa utställningar av främst internationella fotografer på museet vilket givetvis även det bidrog till de ökade publiksiffrorna. 

Landskrona museum ser fram emot det nya året med nya utmaningar och vi kommer att fortsätta sträva efter att erbjuda våra besökare goda upplevelser. 


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén