Suellsgatan första äldreboendet i Landskrona att silviacertifieras

Silviacertifiering.jpg

Det var fantastisk stämning på Suellsgatans äldreboende när diplomen för Silviahemmets certifiering delades ut. Suellsgatan är det första äldreboendet i Landskrona att ta emot certifieringen som strävar efter högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka.

Fin dukning, tårta och leende läppar smyckade lokalen när personal på Suellsgatan fick ta emot diplom från Eva Jönsson på Silviahemmet. All personal på äldreboendet har fått en tre dagars utbildning i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi som strävar efter att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga och/eller närstående, oavsett sjukdomsgrad.

- Vi har haft en tanke här på Suellsgatan att det ska vara vackert med mycket hjärta, vilket det finns gott om i det här gänget. Sen är kompetensen jätteviktig. Personalen har ett svårt arbete som kräver kunskap och en verktygslåda att ta av. Den här utbildningen har gett oss det där extra som behövs, säger Ingrid Borgström, enhetschef på Suellsgatan.

Certifieringens mål är att Suellsgatans äldreboende ska ha ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka. Silviahemmets certifiering sträcker sig över tre år där personalen fortlöpande ska arbeta med kompetensutveckling.

Äldreboendet på Suellsgatans är ett av totalt 38 certifierade boenden i Sverige.

Om Silviahemmet
Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia 1996. Silviahemmet genomför bland annat utbildningscertifieringar av hela enheter som paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr