Susanne Öström lämnar sin tjänst i Landskrona stad

Susanne Öström väljer nu att lämna sin tjänst som stadsdirektör efter två år i Landskrona.

- Jag har i dag kommit överens med den politiska ledningen om att lämna mitt uppdrag som stadsdirektör. Jag har varit anställd som stadsdirektör i ganska exakt två år, sedan maj 2013. Det var fantastiskt roligt att få återvända till min barndomsstad. Jag har haft två spännande år i en organisation med mycket kompetens och vilja till förändring, säger Susanne Öström.

- Jag anställdes för ett samlat ledarskap och för att driva frågorna runt utveckling och tillväxt. Dessa uppdrag är för mig bärande i rollen som stadsdirektör. Det är samtidigt inte ovanligt att den kommunala organisationen ändras efter ett val, och det är just det som nu sker i Landskrona. Den nya inriktningen gör att jag väljer att avsluta min anställning för att söka nya utmaningar, säger Susanne Öström.

- Jag beklagar och är besviken över att stadsdirektören väljer att avsluta sin anställning. Men kommunstyrelsen har antagit ett tydligt utvecklingsprogram för Landskrona, med ett förstärkt fokus på tillväxt och investeringar. Detta måste givetvis alla ledande tjänstemän i kommunen stå bakom – det gör inte stadsdirektören i alla delar. Hennes beslut att sluta ska ses mot denna bakgrund, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

- Vi är fast beslutna att göra verklighet av den plan vi lagt. Vårt fokus i kommunstyrelsen är helt och hållet att driva på och ytterligare öka tempot i den positiva utvecklingen i Landskrona, för fler investeringar, fler jobb och högre tillväxt. Det är bara genom detta som Landskrona verkligen kan lyfta. Därför innehåller vår plan en förstärkt och förändrad organisation för tillväxt och utveckling, som nu sjösätts, säger Torkild Strandberg

- Jag önskar stadsdirektören lycka till i det hon tar sig för framöver, avslutar Torkild Strandberg

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén