Svalöfs gymnasium får riksrekrytering för utbildning i tävlingsteknik

Skolverket har omprövats sitt tidigare beslut och godkänner nu riksrekrytering för utbildning i tävlingsteknik inom de ramar som nationellt gäller för fordons- och transportprogrammet. Utbildningen får omfatta 20 platser varav 8 med riksrekrytering från och med läsåret 2011/12.

Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund ansökte om riksrekryterande utbildning för särskild variant med inriktning tävlingsteknik inom fordons- och transportprogrammet vid Svalöfs gymnasium. Skolverket har i tidigare meddelat beslut 2010-10-29 avslagit ansökan. Gymnasieförbundet har i skrivelse 2010-11-10 begärt omprövning av Skolverkets avslag.

Då Skolverket uppmärksammat att ansökan från Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund inte behandlats vid programrådets sammanträde den 13 oktober 2010 har nu det nationella programrådet tillstyrt riksrekrytering vid sitt sammanträde den 30 november 2010. Skolverkets beslut om riksrekrytering är giltigt i sex år från och med läsåret 2011/12.

- Vår tävlingsteknikerutbildning är riksunik och med hög kvalitet. Det känns bra att Skolverket gett oss möjlighet till riksrekrytering. Därmed står utbildningen öppen för alla landets fordonsintresserade elever, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör i gymnasieförbundet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén