Sveriges Kommuner och Landsting stödjer elevutvärderingsmodell

Landskrona och Helsingborg har inom ramen för samarbetet Part/Utsikter utvecklat en elevutvärderingsmodell. Detta är ett analysverktyg som följer elevernas resultatutveckling och ger skolan ett underlag för analys och förändrade metoder. Allt i syfte att alla elever skall nå målen. Nu har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beslutat att stödja det fortsatta arbetet med modellen.

Modellen med färgkartorna används i de så kallade modellklasserna på Dammhagskolan och Pilängskolan, men modellen sprids nu till övriga skolor och andra skolformer.

– SKL har nu beslutat att stödja oss i arbetet att digitalisera modellen. Vi har nu fått ett bidrag på 1,5 miljoner kronor som ger oss möjlighet att bland annat anställa en projektledare för detta arbete, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Från och med den 1 januari är Henrik Dalin anställd för detta uppdrag. Han är under ett år tjänstledig från IBM Sverige för att arbeta som projektledare för digitaliseringen av elevutvärderingsmodellen. Arbetet kommer utföras i nära samarbete mellan Landskrona stad, Helsingborgs stad samt Lunds universitets internetforskningsinstitut i Landskrona.

– Verktyget är en viktig del i vårt arbete att arbeta mer individuellt med varje elev och därmed förbättra elevresultaten, säger Tomas Johansson.

Mer information från www.partinfo.se. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén