Sveriges största batterilager byggs i Landskrona – mer effekt i elnätet

Landskrona Citadellet _ nya vattentornet webb.jpg

Landskrona växer med fler företag. Därför behövs mer effekt i elnätet. Nu ska det byggas ett nytt batterilager som kan lösa delar av utmaningen. Batterierna kan laddas upp när elen inte behövs och laddas ur när behovet är stort.

Det nya batterilagret kommer att ha en kapacitet på 20 MW (megawatt), vilket motsvarar cirka en tredjedel av Landskronas uttag. I Sverige finns bara ett fåtal batterilager som är integrerade i elnätet. Landskrona blir alltså en av de första kommunerna som får denna lösning. Bakom projektet står företagen SCR, RES och Landskrona Energi.

Batterilagret ger tillskott av kapacitet
– Batteriet skapar effekt för den stora expansion som sker i Landskrona. De två senaste åren har vi fått flera nyetableringar med stort energibehov, och det innebär att vi står inför en effektutmaning. Batterilagret ger ett tillskott av kapacitet som kommer stärka Landskronas attraktionskraft. Det gör det möjligt för nya industrier att etablera sig i området och förstärker vårt lokala nät, säger Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi.

Batterier har viktig roll i gröna omställningen
– För att Landskrona ska kunna fortsätta växa med nya företag och nya bostäder måste vi säkra vårt energibehov. Det nya batterilagret är en effektiv lösning som på flera sätt stöder och stärker elnätet i Landskrona. Batterier kommer ha en viktig roll för den gröna omställningen som en stabiliserande faktor när mer sol och vindkraft byggs ut, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Batterier stödjer elnätet
Ett batterilager har flera funktioner som stöder flera delar av elnätet, både lokalt, regionalt och nationellt. En allt viktigare funktion för batterier är att de blixtsnabbt kan hjälpa till med frekvenshållning för hela Sveriges elnät. Batterierna bidrar på ett effektivt sätt att stabilisera elnätet när mer oreglerad produktion som vind och sol tillförs.

Klart för inkoppling under 2023
Batterilagret kommer att vara klart för inkoppling på elnätet under 2023. Det kommer att täcka en yta på cirka 4 000 kvadratmeter och placeras på Gasverksgatan i Landskrona, där Landskrona Energi har sin anläggning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André