Medborgarundersökning för Landskronas utveckling

Med start den 1 september har 1 200 Landskronabor chansen att delta i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. I undersökningen får du som har valts ut ge dina synpunkter på bland annat skola, äldreomsorg, gator och kommunikationer.

1 200 Landskronabor har valts ut genom statistiska metoder och får chans att svara på SCB:s medborgarundersökning. Genom att delta i undersökningen kan du som valts ut bidra till Landskronas utveckling genom att berätta vad du tycker om Landskrona inom följande tre huvudområden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Vi hoppas att alla som fått undersökningen också deltar. Din röst är viktig för utvecklingen av Landskrona!

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av kommunen. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Mer information om undersökningen finns på scb.se

När undersökningen är klar får varje kommun en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr