Tänk om – att inte köpa ut till din tonåring

Till skolavslutningen kommer många tonårsföräldrar köpa alkohol till sina barn. Det kan bara du som förälder ändra på.

Detta budskap och flera andra ingår i en kampanj som kallas Tänk Om! Kampanjen riktar sig till tonårsföräldrar i syfte att påverka föräldrars bjudvanor av alkohol gentemot sina barn. Kampanjen pågår under v 21 – v 23 och är ett samarbete mellan de tio kommunerna i Skåne Nordväst och Länsstyrelsen Skåne. Kampanjen kommer att inbegripa annonsering, jinglar, affischering, utdelning av flygblad och andra give-aways, m.m.

Kampanjen genomförs i ett samarbete mellan alkohol- och drogförebyggande samordnare i Skåne Nordvästs kommuner. Maria Selway, Alkohol- och drogförebyggande samordnare i Ängelholms kommun, berättar att kampanjen baseras på de kunskaper som finns om ungdomar och alkohol.

Bjud eller köp ut inte till din tonåring

– Det är en myt att det är bra att lära barnen umgås med alkohol. Att få smaka eller få ett eget glas till maten ger budskapet om att det är okej för barn att dricka alkohol. Det lär dem inte att handskas med alkoholen på ett bättre sätt. Forskning visar att tonåringar som bjuds på, eller förses med, alkohol av sina föräldrar dricker betydligt mer än andra ungdomar och löper högre risk att få ett negativt förhållande till alkohol senare i livet. Vårt budskap till alla tonårsföräldrar är därför enkelt; Låt inte dina barn få smaka! Bjud eller köp inte ut alkohol till din tonåring!

– Vår förhoppning med denna kampanj är att de föräldrar som i dag trots den kunskap vi har på området, tycker det är okej att bjuda eller köpa ut alkohol till sina tonåringar ska Tänka om, säger Charlotte Risman Alkohol- och drogförebyggande samordnare i Bjuvs kommun.

Polisen ingriper alltid mot berusade minderåriga

Polisen är en annan viktig nyckelaktör som systematiskt arbetar enligt den så kallade Kronobergsmodellen.

– Metoden innebär att polisen konsekvent ingriper mot minderåriga ungdomar som dricker eller är berusade i utomhusmiljöer. Polisen beslagtar och häller ut alkohol som minderåriga bär på samt ställer frågan om varifrån han eller hon har fått den ifrån. I anslutning till detta kontaktas också alltid föräldrarna, berättar polisinspektören Birgitta Björk

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén