Teaterparken rustas upp men först ska scenen rivas

Med start denna vecka kommer scenen i Teaterparken att rivas. Det är första steget i ett större projekt där vi ska rusta upp parken så att den blir ännu mer inbjudande att vistas i. Vi beräknar att rivningsarbetet pågår i två till tre veckor.

Scenen i Teaterparken byggdes till stadens 600 års-jubileum 2013, men har inte använts i så stor utsträckning därefter. Anledningarna är flera, bland annat har teknikutvecklingen gjort att det blivit dyrt att rigga scenen. På senare tid har också skadedjur börjat hålla till under scenen. Därför river vi nu scenen för att skapa en mer trivsam miljö och i förlängningen kunna locka fler personer till parken.

Till hösten kommer staden att fortsätta upprustningen av parken för att göra den mer attraktiv och öka tryggheten. Ombyggnaden kommer också att bidra till att skapa ett positivt klimatavtryck genom att ta hand om dagvatten på flera olika sätt och komplettera floran i parken med växter och blommor som främjar pollinerare. Dessutom planerar vi för att bygga ut lekplatsen och skapa en öppen yta som fungerar bra för olika sorters evenemang.  

Kungastolen som stod på scenen har fått flytta in i stadens förråd fram till dess att vi har hittat en ny placering.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr