Temadag 6 april för att förbättre barns utbildning och hälsa

Den 6 april hålls temadagen ”Rätt resurs – på rätt sätt – vid rätt tillfälle” med fokus på hur forskning och praktik i samverkan kan förbättra uppväxtvillkoren för barn i riskgrupper genom satsningar på utbildning och hälsa.

Helsingborg, Landskrona och Region Skåne arbetar förvaltningsövergripande i PArT (Preventivt Arbete Tillsammans) för att ge barn i riskgrupper bättre utbildning och hälsa och därigenom förbättra deras framtidsutsikter. Satsningarna har sedan start byggt på ett nära samarbete med olika forskare för att säkra att uppsatta mål nås.

Möjligheter att påverka kunskapsutvecklingen

Flera forskare som är knutna till PArT kommer under temadagen diskutera olika möjligheter att påverka barns kunskapsutveckling. Medverkar gör bland annat professor Bo Vinnerljung, FD, leg. psykolog Eva Tideman och FD Madeleine Löwing.

– Målet är att se till att alla barn klarar sin utbildning och har en god hälsa. För att klara det uppdraget förutsätter det att vi bedriver ett långsiktigt, kvalitativt arbete, vilket i sin tur förutsätter att vi bland annat har tillgång till högkvalitativ forskningskompetens inom området, säger Leif Redestig, utvecklingsledare i PArT.

Fakta inför dagen

  • När: Onsdagen 6 april 2011 kl. 9.00-16.00
  • Var: Örenäs slott, Glumslöv
  • Program för temadagen.
  • Abstracts för temadagen.
  • Ni hälsas välkomna att delta under dagen. Anmälan sker till någon av nedanstående kontaktpersoner.
  • Temadagen arrangeras av PArT och Campus Helsingborg.

Mer information och anmälan till Temadagen

Gunlög Stenfelt
Telefon 0706-73 80 10
Gunlog.Stenfelt@helsingborg.se

Lisa Møller
Telefon 0703-276325
Lisa.Moller@helsingborg.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén