Thornfastigheten byter namn till Ljuspunkten

Under 2015 köpte Landskrona stad Thorn Lightings lokaler vid Industrigatan. Nu har fastigheten fått ett nytt namn – Ljuspunkten.

Förvärvet av före detta Thorn Lighting-fastigheten är strategiskt eftersom det öppnar upp för utveckling av stadskärnan i sydostlig riktning. Namnet Ljuspunkten knyter an till historiken med belysningstillverkning på platsen. På Ljuspunkten planeras det för en större parkeringsyta och övergång till stadens butiker. I dagsläget har Landskrona stad flyttat in kommunala verksamheter i delar av lokalerna, men på sikt kommer även delar av fastigheten att hyras ut till externa aktörer. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André