Thulin-diplom till Landskrona museeum

Måndagen den 9 maj tilldelades Landskrona museum Dr Enoch Thulins jubileumsdiplom av Flygtekniska föreningen. Den högtidliga ceremonin ägde rum i Stockholm, i samband med föreningens årsmöte.

Motiveringen lyder: För museets ovärderliga arbete för att bevara minnet av Thulins Aeroplanfabrik och för den värdefulla insatsen vid firandet av 100 år svenskt flyg 1910-2010.

– Vi är mycket stolta över att få denna utmärkelse, som uppmärksammar museets basverksamhet och arbetet med utställningen Att flyga, som visades under 2010. Det känns extra roligt att ta emot ett pris som utdelas av en sammanslutning utanför kulturområdet. Jubileumsdiplomet kommer att hängas upp i utställningen En Arbetets Stad, där delar av Thulinsamlingen är utställd, säger museichef Elisabeth Arvidsson

Flygtekniska föreningens syfte är att gagna den flyg- och rymdtekniska verksamheten inom landet. Bland medlemmarna finns både yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen samt personer som har ett intresse av området och som vill främja flyg- och rymdverksamheten i Sverige.

Flygtekniska föreningen, FTF, som bildades i Stockholm 1933, har för närvarande ca 1800 medlemmar. www.flygtekniskaforeningen.org

Landskrona museum

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén