Till hösten förbättrar vi strandstråket vid Lagunen

Flygbild över strandremsan intill Citadellbadet som  visar olika sportbanor i solnedgång

Nya beachvolleybollplaner, ny lekplats och nya boulebanor. Fysisk aktivitet och hälsa står i fokus när vi till hösten planerar att förbättra strandstråket vid Lagunen.

Under tiden projektet pågår kommer skejtparken och utegymmet att vara stängda. Dessutom blir framkomligheten i området begränsad men framåt våren 2023 kommer området att öppna igen. 

Förutom de nya aktivitetsytorna kommer Landskronaborna även kunna ta del av nya fina grillplatser, gångstråk som utseendemässigt knyter an till Citadellområdets bastioner, nya grönytor och trädplanteringar. Dessutom anlägger vi en ny saltvattenledning till Citadellbadet. 

Läs mer om strandstråksprojektet i Lagunen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr