Landskrona stads nya samarbete med Bris

bris.jpg

I ett samarbete mellan Bris (Barnens rätt i samhället) och Landskrona stad startas under hösten stödgrupper för barn och unga som flytt och som har varit med om traumatiska händelser. Tillsammans stärker vi den psykiska hälsan hos barn och unga med erfarenhet av flykt.

Syftet med stödgrupperna är att ge deltagarna strategier och kunskap för att bättre kunna hantera symtom och reaktioner. I gruppen stöttar deltagarna varandra i samtal kring vad som händer i kroppen och hjärnan när man varit med om jobbiga och traumatiska händelser. Deltagarna lär sig också tekniker som hjälper dem att må bättre och hantera sin situation här och nu för att kunna hitta vägen framåt.

När/Var?
Grupperna startar under hösten 2017. Tid och plats för träffarna är inte bestämt ännu men kommer att anpassas efter gruppen.

Hur?
Det kommer vara 7 tillfällen då gruppen träffas. Dessa tillfällen är en gång i veckan och varje gruppträff tar ca två timmar, fika ingår. Det är max 12 deltagare per grupp + 2 gruppledare och tolk.

Vill du eller någon i din närhet vara med?

Om du vet någon som vill vara med i grupp, eller om du vill veta mer, kontakta då någon av personerna nedan:

Lena Alderskiöld
Migrationsstrateg Landskrona stad
lena.alderskiöld@landskrona.se
telefon: 0733-47 43 19

eller

Charlotta Öhlund
Kontaktperson Bris
charlotta.ohlund@bris.se
telefon: 0790-733842

Bris hemsida kan du läsa mer om deras organisation och projektet.

Sprid informationen!

Information till de unga som vill delta finns både på svenska och dari. Du kan ladda ner dem här:

Tillsammans för barn som flytt – svenska

Tillsammans för barn som flytt – dari

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Therese Ek