Tillsynsbesök på räddningstjänsten

I morgon, tisdag 6 mars, gör Länsstyrelsen i Skåne län ett tillsynsbesök vid räddningstjänsten i Landskrona stad. Länsstyrelsen utför tillsyn av kommuners arbete enligt lagen om skydd mot olyckor. I dag står Landskronas räddningstjänst på tur.

Vid tillsynen tittar Länsstyrelsen på bland annat på Landskrona stads riskanalyser, handlingsprogrammet för det förebyggande arbetet och på den utryckande verksamheten för räddningstjänsten. I handlingsprogrammet för räddningstjänstens förebyggande arbete beskrivs detta arbete tillsammans med de mål som är uppsatta.  Målen revideras årligen av räddningsnämnden.

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige och kan laddas ner här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén