Toppbetyg till Landskronas elever

Årets meritvärde hamnar på rekordhöga 233. Under flera år har betygsstatistiken pekat uppåt i Landskrona och nu fortsätter de kommunala grundskolorna att höja betygen.

Landskronas grundskolor har klättrat rejält under de senaste åren. Årets medelbetyg, så kallat meritvärde, för årskurs 9 hamnar på rekordhöga 233 poäng. Efter skolår 2014/2015 låg rikssnittet i landets kommunala skolor på 220,3 poäng, Landskronas skolor låg då på 220,5 poäng.

I år räknas meritvärdet för elever som varit i Sverige längre än fyra år. Räknar man med alla elever även de som nyligen kommit till Sverige blir meritvärdet 227 poäng även då ser vi en ökning.

-          Åren går men vårt fokus på kunskap och ökad måluppfyllelse består. När vår resa inleddes var målet att nå rikssnittet. Idag presterar Landskronas elever långt över snittet. Om vi summerar utvecklingen under förra och innevarande mandatperiod har resultaten ökat med makalösa 30 procent.* Nu spänner vi bågen ytterligare. Det är självklart viktigt att alla hela tiden uppmuntras till att prestera sitt yttersta men det är också viktigt att alla hänger med. Nästa år är målsättningen att vi ska kunna glädjas åt att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar rejält, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Skolornas målmedvetna arbete visar sig i elevresultaten

Seminarieskolan har ökat sitt meritvärde mest och hamnar på 220,6 poäng. Allra högst meritvärde har Glumslöv skola med 250,5 poäng.

-          Det är mycket glädjande resultat. Genom ett gemensamt systematiskt arbete med täta uppföljningar håller den positiva trenden i sig, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grundskolorna.

-     Det är skolornas och de engagerade medarbetarnas målmedvetna pedagogiska förbättringsarbete, med siktet på full måluppfyllelse, som visar sig i form av förbättrade elevresultat, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Extra glädjande i år är att även behörigheten till gymnasiet ökar precis som andelen som når alla mål.

Med nuvarande betygssystem fördelas poängen från 10 till 20 över betygen E till A. Tidigare räknades meritvärdet på de 16 bästa betygen, de senaste åren ska även moderna språk räknas med för de elever som valt det. Detta betyg läggs till de övriga 16 betygen.

Meritvärde 2016

 * Skolsystemet har förändrats över tid. Procenttalet är baserad på det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 eleverna i Landskronas kommunala skolor 2008/2009, värdet som är inlagt i Skolverkets databas SiRiS samt det värde som manuellt räknats fram i staden när det gäller årets meritvärde.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén