Torkild Strandberg starkt kritisk till Skolinspektionens beslut

Skolinspektionen har idag beslut att stå fast vid sitt ställningstagande att de frivilliga och slumpvisa drogtester Landskrona stad infört inte är tillåtna.

De frivilliga drogtesterna infördes på försök i en skola i Landskrona under hösten 2008.

- Narkotikamissbruket är ett allvarligt problem som riskerar att förstöra unga människors liv. Det är därför förvånande att Skolinspektionen uttalar kritik mot Landskronas frivilliga drogtester, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (FP). Tyngdpunkten i vårt arbete mot narkotikan ligger på förebyggande insatser och drogtesterna ska ses som ett komplement till det arbetet.

- Bakgrunden till vårt beslut om frivilliga drogtester är att vi vill hindra unga människor att hamna i vad som riskerar att bli ett livslångt beroende. Såväl barnens som deras föräldrars samtycke krävs för att testen ska genomföras. Att som Skolinspektionen hävda att detta är en integritetskränkning är mycket märkligt. Det väcker frågor om Skolinspektionens syn i frågor som rör unga människors hälsa och framtid. Dagens besked understryker att det är dags för ett tydligt besked från Regeringen i denna fråga.

- Landskrona stads Barn- och ungdomsnämnd får nu ta ställning till testernas framtid. Unga människors hälsa och framtid är alltför viktiga frågor för att vi ska låta oss nedslås av dagens kritik, avslutar Strandberg.

Försök har gjorts vid en av stadens högstadieskolor där elever i åk 8 och 9 kunde låta testa sig efter att ha blivit slumpvist utvalda. Testerna är dubbelt frivilliga, både föräldrar och elev måste ge sitt godkännande för att eleven ska bli drogtestad. Eleven kan dessutom välja att tacka nej om den tas ut för att lämna ett prov.

Torkild Strandberg (FP)
Kommunstyrelsens ordförande
0733 – 47 31 60

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén